Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van SOW(onderdeel van HIPraven), gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht ondernummer 30218330 en het BTW-identificatienummer: NL1564.10.606.B01
1.2 Als je artikelen bij SOW bestelt, verklaar je je akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
1.3 SOW behoudt ten alle tijden het recht om de vermelde algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 2. Prijzen/Overeenkomsten

2.1 Alle vermelde bedragen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten (binnen Nederland), onder voorbehoud van drukfouten.
2.2 Eventuele aanbiedingen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten en gelden zolang de voorraad strekt.
2.3 Zodra Klant bij SOW een bestelling heeft geplaatst ontvang je via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vind je een overzicht van de bestelde artikelen, inclusief de verzendkosten.
2.4 SOW verstuurt, indien voorradig, binnen 48 uur de bestelling.
2.5 Mondelinge toezeggingen verbinden SOWslechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.6 SOW is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.

Artikel 3. Betaling

3.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.2 Het te betalen bedrag dient binnen 7 dagen te zijn binnengekomen op de rekening
NL29RABO0114102961 t.a.v C. van den Berg-Bongers.
Indien dit niet is gebeurt, annuleert SOW de bestelling.

Artikel 4. Levering

4.1 SOW zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
4.2 SOW is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enig andere ingeschakelde vervoerder.
4.3 Door de diversiteit van instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

Artikel 5. Garantie

5.1 De garantie gaat in op de aankoopdatum en is van toepassing op fabricagefouten.
5.2 Artikelen die je hebt geprobeerd te herstellen of waarvan de wasvoorschriften niet zijn gerespecteerd, vallen niet onder de garantie.
5.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde artikelen, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten,
kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar hipraven@gmail.com
5.5 Je zult binnen drie werkdagen telefonisch of via e-mail een reactie ontvangen. SOW zal de klacht beoordelen.
5.6 Ieder recht op garantie vervalt indien zonder toestemming van SOW door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
5.7 Uitgesloten van garantie zijn verzendkosten. Klant is verantwoordelijk voor het deugdelijk terugsturen van het artikel alsmede de verzendkosten hiervan.

Artikel 6. Retourneren

6.1 Ben je niet tevreden over het artikel, dan mag je het, conform de wettelijke zichttermijn, tot zeven werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, doch ongebruikt, terug sturen.
6.2 Voordat je het artikel terug stuurt, verzoeken wij je de retourzending aan te melden via sow.utrecht@gmail.com
6.3 Ruil-of retourzendingen die niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. Vergeet hierbij niet je bestelgegevens en rekeningnummer te vermelden.
6.4 SOW stuurt je vervolgens per mail een retourformulier, dit dient samen met het artikel (compleet, ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking) teruggestuurd te worden.
6.5 De kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de klant. Kosten van onvoldoende gefrankeerde zendingen zullen worden ingehouden op de creditnota van de geretourneerde artikelen.
6.6 Als blijkt dat een artikel niet deugdelijk is, worden de verzendkosten uiteraard wel terug betaald.
6.7 SOW is niet verantwoordelijk voor verloren retourzendingen.
6.8 Indien aan alle voorwaarden is voldaan verbindt SOW zich ertoe het volledige aankoopbedrag van het desbetreffende artikel, exclusief verzendkosten, terug te storten op het door klant opgegeven rekeningnummer.
Volgens de wet zichttermijn is SOWverplicht dit binnen 30 dagen te doen.
Het adres voor retourzendingen:
SOW
Amsterdamsestraatweg212
3551CN Utrecht

Artikel 7. Overmacht

6.1 In geval van overmacht kan HSOW niet aansprakelijk worden gesteld.
6.2 Indien SOW door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd,
hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht aan de kant van SOW heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding.
6.3 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop SOW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding
of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 7. Privacy

7.1 De adres gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling.
7.2 Je gegevens in ons bestand zijn enkel en alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht. Je hebt recht op verbetering of verwijdering van deze gegevens; daarvoor neem je contact op via sow.utrecht@gmail.com

Artikel 8. Auteursrechten

8.1 Deze website is eigendom van SOW, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel utrecht onder nummer 30218330
8.2 Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van SOW. Alle misbruik hieromtrent wordt strafrechtelijk vervolgd.

Artikel 9. Toepassing recht

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SOW partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die in het buitenland woont.